مدیر اصلی سایت

رزومه کاری شرکت فرا راه پویان

به نام خدا امروزه هم گام با پیشرفت جهانی، سازمانها در راستای تحقق اهداف و چشم انداز خود فعالیتها و فرآیندهای کسب و کاری هوشمندانه، با کیفیت و با صرف هزینه های موثر انجام می دهند. انجام فعالیتها و تبلیغات به شیوه ای متفاوت از رقبا در واقع رمز موفقیت شرکتها و سازمانها در بازارهای