گردونه مهر

نام شرکت: شرکت فرش گردونه مهر

نمایشگاه: بین المللی تهران

محل: سالن خلیج فارس

Share

Related Work

بی بی تک

بی بی تک

نام شرکت: بی بی تک نمایشگاه: مادر، نوزاد، کودک محل: نمایشگاه بین المللی تهران – سالن A 38 متراژ: 27 متر

آفاطب

آفاطب

نام شرکت: آفتاب فروزان نمایشگاه: کنگره بین المللی پوست رازی محل: هتل المپیک متراژ: 9 متر