Blog

Latest News and Updates

کارهای اولیه غرفه سازی جهت شرکت در نمایشگاه

یکی از مسائلی که کارفرما هنگام تماس با ما جهت ساخت غرفه خود، نیاز است از آن آگاه باشد روند دریافت اطلاعاتی است که در زیر به آن اشاره می کنیم:

یکی از مسائلی که کارفرما هنگام تماس با ما جهت ساخت غرفه خود، نیاز است از آن آگاه باشد روند دریافت اطلاعاتی است که در زیر به آن اشاره می کنیم:

بعد از تماس کارفرما با فرا راه پویان و اعلام اینکه قصد دارد در چه نمایشگاهی شرکت کند و همچنین مشخص شدن زمان برگزاری نمایشگاه، اطلاعات بعدی که از کارفرما درخواست می شود شکل و متراژ غرفه است. سپس برای بهتر مشخص شدن شکل و جانمایی غرفه از کارفرما (مشتری) درخواست می شود تا پلان خود را برای ما ارسال نماید.

مرحله بعدی طراحی غرفه مطابق با نیازها و خواسته های مشتری است؛ که این کار توسط تیم مجرب فرا راه پویان در زمینه طراحی سه بعدی غرفه انجام می شود.

بعد از انجام طراحی، طرح غرفه برای مشتری ارسال می شود و در صورت نیاز به تغییرات ، اصلاحات مورد نیاز روی طرح انجام و بعد از تایید توسط مشتری وارد مرحله قرارداد می شویم.

نکته حایز اهمیت قبل از عقد قرار داد؛ گرفتن مجوز از ستاد مربوطه است، که باید در موعد مقرر آن و در حدود فاصله زمانی 10 روز قبل از نمایشگاه انجام پذیرد (البته این نکته لازم به ذکر است که این فاصله زمانی بابت نمایشگاه ها و کنگره های مختلف متفاوت است.)

نویسنده: علیرضا پیروی

ویراستار: میلاد محمددوست

مدیر اصلی سایتکارهای اولیه غرفه سازی جهت شرکت در نمایشگاه
Share this post

Join the conversation

Related Posts