Blog

Latest News and Updates

چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی

برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی (صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته) در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران

برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی (صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته) در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران در تاریخ 26 الی 29 اردیبهشت 1395 برگزار می شود. علاقمندان جهت حضور در نمایشگاه و رزرو غرفه می توانند با مراجعه به ستاد برگزاری نمایشگاه و یا با تلفن های 88653372 و 88656169 تماس حاصل نموده و یا به پایگاه اینترنتی www.iranrailexpo.ir مراجعه نمایند.

photo_2016-05-15_09-00-31

مدیر اصلی سایتچهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی
Share this post

Join the conversation