غرفه ایران فارمیس

مکان:تهران ، دانشگاه شهید  بهشتی، کنگره قلب و عروق،

متراژ: 50 متر مربع

Share

Related Work

غرفه بولر

غرفه بولر

نمایشگاه Feed expo، محل برگزاری: تهران، بوستان گفت وگو

غرفه آموت لند

غرفه آموت لند

نام شرکت: اموت لند نمایشگاه: پارک و شهربازی محل: نمایشگاه بین المللی تهران متراژ: 40.25 متر مربع

غرفه ایران فارمیس

غرفه ایران فارمیس

مکان: تهران محل برگزاری همایش های دانشگاه شهید بهشتی، نمایشگاه تجهیزات دندان پزشکی، متراژ 24 متر مربع