غرفه زعیم

نام شرکت: زعیم

نمایشگاه: تلکام

محل: نمایشگاه بین المللی تهران – سالن 8-9

متراژ: جزیره 183متر              طبقه دوم: 120 متر

فضای باز: 32 متر                   فضای ال: 130 متر

Share

Related Work

غرفه فولاد مبارکه

غرفه فولاد مبارکه

نام شرکت: فولاد مبارکه اصفهان نمایشگاه: صنعت و معدن محل: همایشهای برج میلاد متراژ: 18 متر مربع

غرفه فولاد اندرز

غرفه فولاد اندرز

نام شرکت: تهران فولاد اندرز نمایشگاه: نفت وگاز محل: نمایشگاه بین المللی تهران متراژ: 24 متر مربع سالن 40