غرفه زعیم

نام شرکت: زعیم

نمایشگاه: تلکام

محل: نمایشگاه بین المللی تهران – سالن 8-9

متراژ: جزیره 183متر              طبقه دوم: 120 متر

فضای باز: 32 متر                   فضای ال: 130 متر

Share

Related Work

غرفه آفا طب

غرفه آفا طب

نام شرکت: آفتاب فروزان نمایشگاه: نمایشگاه کنگره تجهیزات پزشکی محل: مرکز همایشهای رازی متراژ: 18 متر

غرفه فام گستر ماهان

غرفه فام گستر ماهان

مکان: تهران نمایشگاه بین المللی ، نمایشگاه رنگ و رزین متراژ : 138 متر مربع

غرفه پالا کنترل

غرفه پالا کنترل

نام شرکت: پالا کنترل نمایشگاه: نفت و گاز محل: نمایشگاه بین المللی تهران متراژ: 17.5 متر مربع سالن 38