غرفه سازی غرفه شمیم پلیمر

مکان: تهران، نمایشگاه بین المللی تهران، نمایشگاه نانو و فناوری،

متراژ: 24.75 مترمربع

Share

Related Work

غرفه بهریزان صنعت

غرفه بهریزان صنعت

مکان: تهران، نمایشگاه بین المللی تهران، نمایشگاه ساختمان، متراژ:58.5 مترمربع

غرفه فردا

غرفه فردا

مکان: تهران، مرکز همایش های رازی

استند و سازه کلیک

استند و سازه کلیک

مکان: تهران، صندوق نوآوری وشکوفایی