غرفه سایان گستر ایرسا

مکان: تهران، نمایشگاه بین المللی تهران، نمایشگاه چاپ و بسته بندی،

متراژ 90 متر مربع

Share

Related Work

غرفه دکتر مجللی

غرفه دکتر مجللی

مکان: تهران، نمایشگاه شهر آفتاب، متراژ: 84 متر مربع

غرفه فردا

غرفه فردا

مکان: تهران، مرکز همایش های رازی

غرفه گهرزای یزد

غرفه گهرزای یزد

مکان: تهران، بوستان گفت و گو،