غرفه صنایع الکترونیک زعیم

نام شرکت: زعیم

نمایشگاه: دستاوردهای تولید کنندگان صنایع ریلی

محل: سالن

متراژ: 36متر

Share

Related Work

غرفه استاره

غرفه استاره

نام شرکت: استاره نمایشگاه: رادیولوژِی محل: سالن همایشهای برج میلاد متراژ: 16 متر

غرفه نصر دالیا

غرفه نصر دالیا

نام شرکت: نصر دالیا نمایشگاه: شیرینی شکلات محل: نمایشگاه بین المللی تهران – سالن A 31 متراژ: 24 متر