غرفه مدیران خودرو mvm

نام شرکت: مدیران خودرو mvm

نمایشگاه خودرو تهران

نمایشگاه بین المللی تهران – سالن 40

متراژ: 450 متر

 

Share

Related Work

غرفه فولاد مبارکه

غرفه فولاد مبارکه

نام شرکت: فولاد مبارکه اصفهان نمایشگاه: صنعت و معدن محل: همایشهای برج میلاد متراژ: 18 متر مربع

غرفه پولاد پویش

غرفه پولاد پویش

نام شرکت: پولاد پویش نمایشگاه: شیرینی شکلات محل: نمایشگاه بین المللی تهران – سالن 6 متراژ: 40.5 متر