زمانبندی ساخت غرفه

All posts tagged زمانبندی ساخت غرفه

-95.jpg

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران یازدهمین دوره 95

تاریخ شروع : 95/08/26

تاریخ پایان : 95/08/29

read more
مدیر اصلی سایتنمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران یازدهمین دوره 95
1235020_500786036672105_1125141010_n.jpg

نمایشگاه فرش دستباف تهران 95 بیست و پنجمین دوره

read more
مدیر اصلی سایتنمایشگاه فرش دستباف تهران 95 بیست و پنجمین دوره

زمانبندی ساخت و ساز حمل و نقل ریلی 95

زمان ورود به سالن جهت ساخت و ساز نمایشگاه حمل و نقل و ریلی مورخ 22 اردیبهشت 1395 ساعت 8 صبح است.

read more
مدیر اصلی سایتزمانبندی ساخت و ساز حمل و نقل ریلی 95

زمانبندی ساخت و ساز ایران هلث و دندانپزشکی 95

زمان ورود به سالن جهت غرفه سازی نمایشگاه های ایران هلث و دندانپزشکی در تاریخ 23 اردیبهشت 1395 ساعت 8 صبح می باشد.

read more
مدیر اصلی سایتزمانبندی ساخت و ساز ایران هلث و دندانپزشکی 95