زمان ورود به غرفه

All posts tagged زمان ورود به غرفه

kish.jpg

نمایشگاه حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران سال 95

تاریخ شروع :95/8/6

تاریخ اختتامیه : 95/8/9

read more
مدیر اصلی سایتنمایشگاه حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران سال 95
1235020_500786036672105_1125141010_n.jpg

نمایشگاه فرش دستباف تهران 95 بیست و پنجمین دوره

read more
مدیر اصلی سایتنمایشگاه فرش دستباف تهران 95 بیست و پنجمین دوره

زمانبندی ساخت و ساز حمل و نقل ریلی 95

زمان ورود به سالن جهت ساخت و ساز نمایشگاه حمل و نقل و ریلی مورخ 22 اردیبهشت 1395 ساعت 8 صبح است.

read more
مدیر اصلی سایتزمانبندی ساخت و ساز حمل و نقل ریلی 95

زمانبندی ساخت و ساز ایران هلث و دندانپزشکی 95

زمان ورود به سالن جهت غرفه سازی نمایشگاه های ایران هلث و دندانپزشکی در تاریخ 23 اردیبهشت 1395 ساعت 8 صبح می باشد.

read more
مدیر اصلی سایتزمانبندی ساخت و ساز ایران هلث و دندانپزشکی 95