غرفه سازی، غرفه ساز،گرید A،تاسیسات،نمایشگاه تاسیسات،سیستم های سرمایشی و گرمایشی،شرکت غرفه ساز، نمایشگاه سیستم های سرمایشی،

All posts tagged غرفه سازی، غرفه ساز،گرید A،تاسیسات،نمایشگاه تاسیسات،سیستم های سرمایشی و گرمایشی،شرکت غرفه ساز، نمایشگاه سیستم های سرمایشی،

-سرمایش-و-گرمایش-وتاسیسات-96.jpg

نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران ۹۶

(IRAN HVAC&R)

زمان: ۶-۳ آبان ۱۳۹۶

مکان برگزاری: تهران، نمایشگاه بین المللی تهران

read more
مدیر اصلی سایتنمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران ۹۶