نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی تهران 96 پنجمین دوره

All posts tagged نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی تهران 96 پنجمین دوره

-ریلی-96.jpg

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی تهران 96 پنجمین دوره

تاریخ شروع : سه شنبه 26 / 02 / 1396
تاریخ پایان : جمعه 29 / 02 / 1396
محل برگزاری : نمایشگاه بین‌المللی تهران

read more
مدیر اصلی سایتنمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی تهران 96 پنجمین دوره