نمایشگاه نفت 96،نمایشگاه صنعت نفت،غرفه ذسازی نمایشگاه صنعت نفت،نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران 96 بیست و دومین دوره،نمایشگاه بین المللی نفت،پالایش و پتروشیمی تهران 96

All posts tagged نمایشگاه نفت 96،نمایشگاه صنعت نفت،غرفه ذسازی نمایشگاه صنعت نفت،نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران 96 بیست و دومین دوره،نمایشگاه بین المللی نفت،پالایش و پتروشیمی تهران 96

-و-گاز-96.jpg

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران 96 بیست و دومین دوره

تاریخ شروع : شنبه 16 / 02 / 1396

تاریخ پایان : سه شنبه 19 / 02 / 1396

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

ادامه مطلب را مطالعه بفرمایید

read more
مدیر اصلی سایتنمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران 96 بیست و دومین دوره